Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs

Kort fortalt

Norlandia Valhall er en barnehage i Oslo kommune, med 21 ansatte og 70 plasser fordelt på 5 avdelinger.


Midtgard

1-3 år

Alvheim

1-3 år

Muspelheim

1-3 år

Åsgard

3-6 år

Bifrost

3-6 år

Hvorfor velge Norlandia Valhall?

Vi er inspirert av Reggio Emilia-filosofien, som legger vekt på lyttende pedagogikk.

Vi er nysgjerrige og aktive ansatte som jobber hver dag for å gi barna varierte muligheter og positive opplevelser i hverdagen som stimulerer deres kompetanse, undring og fantasi. Vi som jobber her har et stort hjerte for barna, og alle blir møtt med respekt og anerkjennelse.

Grunntanken vår er LØFT, som fokuserer på at “barn kan”. Dersom et barn strever er det et uttrykk for at de mangler ferdigheter de trenger for å mestre livet bedre. Derfor er vi alltid påkoblet, vi ser dem og veileder der det er naturlig.  

Noe av det vi liker best

  • Reggio Emilia-filosofien - Barna lærer og utvikler seg gjennom praktiske erfaringer, undring og utforsking gjennom små og store prosjekter og eksperimenter.
  • Trygt og inkluderende fellesskap: Omsorgsfullt miljø hvor barnet ditt blir sett for den den er og støttet i å utvikle seg etter egne interesser og behov.
  • Sansestimulering og naturutforsking ved naturlekeplassen.
  • Aktive og omsorgsfulle ansatte veileder barna med respekt, og jobber for å gi dem varierte muligheter til læring og utforsking.

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming