foreldresamarbeid

Vi legger vekt på å ha et godt samarbeid med foreldrene. det er de som har den daglige omsorgen som kjenner sitt barn best.

Vi sender ut mail fra avdelingene en gang i uken. På denne måten får dere en viss innblikk i hvordan barnehagehverdagen kan være.

Vi jobber for å møte alle barn og forelde når de kommer om morgenen. Om ettermiddagen skal vi så langt det er mulig være tilgjennegelige for spørsmål.

Alle skal føle seg møtt og føle seg trygge i Valhall barnehage.