Årsplan

Vi har utarbeidet en årsplan som er et redskap for personalet, og en kilde til informasjon for foreldre og myndigheter. rammeplanen ( forskriften til lov om barnehager) er utgangspunktet for årsplan.

Årsplan 2019

 rammeplan trekker frem 7 ulike fagområder:

  • kommunikasjon, språk og tekst
  • natur, miljø og teknikk
  • kunst, kultur og kreativitet
  • etikk, religion og filosofi
  • nærmiljø og samfunn
  • antall,rom og form
  • Kropp, bevegelse og helse

 

i barnehagen er det vår plikt å tilrettelegge for aktiviteter for barna, slik at barna får kontakt med alle de syv fagområdene.